โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเรื้อรัง โรคซึมเศร้า และการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางฉลองรัตน์ ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉินนำบุคลากรร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเวชเรื้อรัง โรคซึมเศร้า และการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2565 กิจกกรมที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลและการจำกัดพฤติกรรมผู้มีภาวะฉุกเฉิน วิกฤติสุขภาพจิต จัดโดยกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ในครั้งนี้นายแพทย์ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภูให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมบัวหลวง (ชั้น3) โรงพยาบาลหนองบัวลำภู