แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล จัดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีในการระงับเหตุอัคคีภัย และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอาน นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเมืองแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส พร้อมทีมวิทยากรเข้าร่วม ซึ่งในภาคเช้าเป็นการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การวางแผนการอพยพหนีไฟ ในภาคบ่ายนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการฝึกภาคสนามในการดับไฟจากก๊าซหุงต้ม การดับไฟโดยใช้ถังดับเพลิง การโรยตัวจากตึก และการจำลองเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาลพร้อมปฏิบัติการแผนการอพยพผู้ป่วยและบุคลากร ณ อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์