ประกาศ การรับสมัครผู้ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภค บริโภค ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศ การรับสมัครผู้ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภค บริโภค ในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่