10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
คุณสามารถช่วยคนที่กำลังมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายได้ ด้วยการสังเกต สอดส่อง มองหา ผู้ที่มีความเสี่ยงจาก ’10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย’ ด้วยการรับฟังด้วยความเข้าใจ ใส่ใจ และเต็มใจให้คำแนะนำบริการหรือส่งต่อความช่วยเหลือ 📞สายด่วนสุขภาพจิต 1323“ปัญหาทุกปัญหาควรค่ากับการรับฟัง ฟังแบบไม่ตัดสิน ไม่คิดแทน ไม่ต้องหาทางออก แค่อยู่ข้างๆ แล้วฟังเราอยู่แค่นั้นเองจะทำให้เราผ่านช่วงเวลานั้นไปได้”