โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดให้บริการคลินิกจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์มอบหมายให้นายแพทย์ณัชพล เติมพรเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เปิดให้บริการคลินิกจิตเวชทางไกล (Telepsychiatry) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ ลดเวลาการเดินทาง ลดความเสี่ยงจากโรคระบาด ผู้ที่สนใจขอรับบริการสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นในการเข้ารับบริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 042-808108 หรือ 042-808100 ในวันและเวลาราชการ