โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ลงเยียวยาจิตใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนากลางที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเจ้าหน้าที่พยาบาลทำร้ายตัวเองเสียชีวิต

วันที่ 15 กันยายน 2565 ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตMCATT โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โรงพยาบาลนากลางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งประกอบไปด้วยพยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ ทีมสหวิชาชีพและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและสารเสพติด ลงเยียวยาจิตใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนากลางที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเจ้าหน้าที่พยาบาลทำร้ายตัวเองเสียชีวิต ณ โรงพยาบาลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู