ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดรายละเอียด