ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดรายละเอียด