ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดรายละเอียด