ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาบริการเอกชนซักผ้าผู้ป่วยใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาบริการเอกชนซักผ้าผู้ป่วยใน

รายละเอียด