ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกาศจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาด

รายละเอียด