การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียด