ไม่โพสท์ ไม่ส่งต่อ! เพราะภาพความรุนแรง ไม่เคยก่อประโยชน์ใด อีกทั้งยังสร้างแผลใจในสังคม

กรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่าน หยุดการนำเสนอหรือส่งต่อภาพความรุนแรง
รวมถึงภาพผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครับ
🚫 ไม่โพสท์ ไม่ส่งต่อ! เพราะภาพความรุนแรง ไม่เคยก่อประโยชน์ใด อีกทั้งยังสร้างแผลใจในสังคม 🚫