แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์และบุคลกรทีม MCATT ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานในการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และรับฟังการนำเสนอแผนในการเยียวยาจิตใจในระยะที่ 2 ระยะติดตามสองสัปดาห์

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ นำบุคลกรทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต นายแพทย์ไพฑูรย์ ใบประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู นายสะไกร กั้นกลางกูล รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตเพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานในการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ และรับฟังการนำเสนอแผนในการเยียวยาจิตใจในระยะที่ 2 ระยะติดตามสองสัปดาห์ หลังจากนั้นท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ร่วมลงพื้นที่กิจกรรมเล่นเปลี่ยนโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–19 ตุลาคม 2565 โดยมีภาคีเครือข่ายทีมไม้ขีดไฟ​ และสถาบันไทเลยเพื่อการพัฒนาโดยกลุ่มก่อการดีเลย​ มาร่วมจัดกิจกรรมเล่นสร้างสุขให้กับเด็กๆและผู้ปกครองในพื้นที่โรงเรียนท่าอุทัย ต่อจากนั้นร่วมลงพื้นที่เชิงรุกในการเยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ ซึ่งทีม MCATT กรมสุขภาพจิตและผู้รับผิดชอบงานลงพื้นที่เชิงรุกติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้อธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ให้กำลังใจแก่ อสม.ในพื้นที่และประชาชนในการดูแลสุขภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด ณ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู