ประกาศผู้ชนะ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ครั้งที่ 2