กรมสุขภาพจิต ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565”

🎉🎉กรมสุขภาพจิต ขอเชิญร่วมงาน
“สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565”
วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” ในเดือนพฤศจิกายน พบกับกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ พร้อมกันทั่วประเทศ
พบกับกิจกรรมความบันเทิง ร่วมวัดใจ และเติมพลังความรู้ด้านสุขภาพจิต แล้วไปเจอกันที่งานเยอะๆนะครับ