Kick off งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.30 น.

🎉Kick off งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ“วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

🟠พิธีเปิดสัปดาห์สุขภาพจิต 2565 ประธานในพิธี โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

🟠การแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ประธาน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย -พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
-นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
-ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

🟠บูธอุ่นใจไซเบอร์ โดย AIS,บูธอินทนิล, บูธบริการวัดใจ, บูธกิจกรรมความรู้สุขภาพจิต

#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ #วัดใจเติมพลังสังคมมีสุข #กรมสุขภาพจิต