ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

รายละเอียด ประกาศรับสมัคร

รายละเอียด ใบสมัคร

รายละเอียด บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ