รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ หน่วยงานโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

รายละเอียด