โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ประจำเดือน ธันวาคม

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายแพทย์ณัชพล เติมพรเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ และนางน้ำค้าง ฟูฟอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ประจำเดือน ธันวาคม ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งในวันนี้มีผู้รับการตรวจจำนวน 13 ราย ได้แก่ผู้ต้องขังหญิง 4 ราย และผู้ต้องขังชาย 9 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์