ทีมMCATT โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยนายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่พร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในการเยียวยาจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในระยะ 3 เดือน

วันที่ 6 มกราคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ มอบหมายให้ ทีมMCATTโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์นำโดยนายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่พร้อมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในการเยียวยาจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในระยะ 3 เดือน และชี้แจงแผนงานการดำเนินงาน การติดตามให้แก่อสม.ในพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมบันทึกความก้าวหน้าการติดตามในแฟ้ม ของครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 48 แฟ้ม โดยในช่วงเช้าเป็นการร่วมประชุมกับเครือข่าย อสม.ในพื้นที่ รพ.สต.อุทัยสวรรค์ ซึ่งในครั้งนี้ทีมMCATT ได้ให้บริการดูแลสุขภาพจิตแก่ญาติของผู้เสียชีวิตในพื้นที่ รพ.สต.อุทัยสวรรค์ จำนวน 2 ราย พบว่าอาการดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ และช่วงบ่ายทีมMCATT ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับอสม.ในพื้นที่ รพ.สต.โนนสวรรค์และให้บริการดูแลสุขภาพจิตแก่ญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย พบว่ายังเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีแดงซึ่งมีอาการซึมเศร้า มีความเครียดสะสมและยังต้องรักษาด้วยยาทางจิตเวชควบคู่กับการติดตามเยียวยาจิตใจอย่างต่อเนื่อง ณ พื้นที่ ต.อุทัยสวรรค์ และ ต.โนนสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู