สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 65