สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน พ.ย. 65

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ประจำเดือน พ.ย. 65