โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมีนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 11 มกราคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายณรงค์ ตั้งวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชุมชนและสารเสพติด ร่วมเป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจราชการ โดยมีนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการและนโยบายสำคัญ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนสัง โดยมี นายแพทย์วิศรุต เจริญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสัง นางสมัญญา ยศภา หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลโนนสัง นำคณะกรรมการ คปสอ. เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายร่วมต้อนรับ ในการนี้ นายแพทย์รวมพล เหล่าหว้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สุริยันต์ ปัญหาราช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ฝ่ายการแพทย์ และคณะทีมนิเทศตรวจราชการ ได้ร่วมติดตามการออกตรวจราชการในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู