แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2566 “เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู”และกิจกรรมลงพื้นที่เยียวยาจิตใจจากเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 12 มกราคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และทีม MCATT โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2566 “เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู”และกิจกรรมลงพื้นที่เยียวยาจิตใจจากเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดยนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์และ นายแพทย์ปรีชา งามสำโรง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ร่วมออกให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมบุคลากรกรมสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลนากลาง และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู กิจกรรมในครั้งนี้โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้นำเครื่อง BIO Feedback ออกให้บริการตรวจสมดุลร่างกายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทีมเภสัชกรรมให้บริการความรู้เรื่องยาและจ่ายยาจิตเวช และทีมสหวิชาชีพช่วยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 10 ราย ชาย 3 ราย หญิง 7 ราย วินิจฉัย GAD จำนวน 4 ราย วินิจฉัย Depress 6 ราย วินิจฉัย panic disorder and Agoraphobia 1 ราย นัดรับยาต่อที่โรงพยาบาลนากลาง 8 ราย นัดที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 2 ราย ในจำนวนนี้มี 2 ราย มีความเสี่ยง Suicidal ได้ส่งต่อให้พื้นที่โรงพยาบาลหนองบัวลำภูเฝ้าระวัง หลังจากนั้นท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมคณะผู้บริหาร และทีมMCATTกรมสุขภาพจิตได้ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญและขนมแก่เด็ก ผู้ปกครอง และคุณครู ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ชั่วคราว)โรงเรียนหนองกรุงศรีโพธิ์ศรีสมพร อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู