แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตเป็นประธานเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2566 “เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู” และกิจกรรมลงพื้นที่เยียวยาจิตใจจากเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 12 มกราคม 2566 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตเป็นประธานเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2566 “เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู” และกิจกรรมลงพื้นที่เยียวยาจิตใจจากเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู โดยในช่วงเช้าเวลา 06.30น.เป็นพิธีทำบุญ100วันโดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีต่อจากนั้นเป็นพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิต “เติมสุข สร้างรอยยิ้ม หนองบัวลำภู” ประธานโดยท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดยนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ และนายแพทย์ปรีชา งามสำโรง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ร่วมออกให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำโดยนายแพทย์ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมบุคลากรกรมสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลนากลาง และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ต่อจากนั้นท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมคณะได้ร่วมลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ชั่วคราว) โรงเรียนหนองกรุงศรีโพธิ์ศรีสมพรเพื่อรับฟังการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ชั่วคราว) และมอบของขวัญและขนมแก่เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนหนองกรุงศรีโพธิ์ศรีสมพร อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู