กรมสุขภาพจิตขอแสดงความห่วงใยและขอแนะนำวิธีการดูแลตนเองสำหรับบุคคลทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์รุนแรง

📣กรมสุขภาพจิตขอแสดงความห่วงใยและขอแนะนำวิธีการดูแลตนเองสำหรับบุคคลทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์รุนแรง💕