โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27-28 เมษายน 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวแสงเงิน เฝ้าสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา พร้อมนางสาวจิรัชญา ชนะราวี นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ และนางสาวธิดารัตน์ พุทธวงษ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้ให้คำปรึกษาของศาลจังหวัหนองบัวลำภู”วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมของศาลจังหวัดหนองบัวลำภูให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนายวัชระ ธีระเจตกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดขอนแก่น ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหนองบัวลำภู