โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมประชุมรับการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายสมิง ศรีบุตรตา หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมรับการนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและนำเสนอแผนการพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยเป็นการเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 3 กรมสุขภาพจิต มายังห้องประชุมอุครานันท์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์