กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทยสำรวจสุขภาพใจ ผ่านคิวอาร์โคด Mental Health Check In

ยิ่งใกล้เลือกตั้งฯ ยิ่งหมั่นใส่ใจสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ชวนคนไทยสำรวจสุขภาพใจ ผ่านคิวอาร์โคด Mental Health Check In พร้อมเผยวิธีรักษาสัมพันธภาพ สนทนาอย่างมีสติและสร้างสรรค์ เปิดใจ รับฟัง ความเห็นต่าง