“มิติใหม่แห่งโลกเสมือนจริง” ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมตรวจเชคสุขภาพใจด้วยตนเองผ่าน Mental Health Check-Inและคลังความรู้สุขภาพจิต มาเยี่ยมชมไปพร้อมกันนะคะ

🏥“มิติใหม่แห่งโลกเสมือนจริง” ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมตรวจเชคสุขภาพใจด้วยตนเองผ่าน Mental Health Check-Inและคลังความรู้สุขภาพจิต มาเยี่ยมชมไปพร้อมกันนะคะ 😊https://shorturl.asia/eTb8B

#พบปัญหาสุขภาพจิตคิดถึงจิตเวชเลยฯ #สายด่วนสุขภาพจิต1323