รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียด ประกาศรับสมัครฯ

รายละเอียด ใบสมัคร

รายละเอียด บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ