ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามผลการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมจากปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด (KORAT CARE)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามผลการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในสังคมจากปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติด (KORAT CARE) มาใช้ในการคัดกรองและติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยง สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันประชาชนกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงในสังคม รวมทั้งกระบวนการส่งต่อผู้ที่มีอาการทางสุขภาพจิตและสารเสพติดเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ โดยมี ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลยได้แก่ พ.ต.ต.พนมพร ร่วมกุศล สารวัตรป้องกันปราบปราบ สภ.เมืองเลย ด.ต.ยุทธการ เงินลาด ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองเลย และส.ต.ท.บัญชร ชนะพล ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองเลย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรงพยาบาลเลย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเลยเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกองสุข โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์