โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายวิรัช วัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นำเสนอนโยบายและแผนขับเคลื่อนและติดตามงาน รอบครึ่งปีหลังของเขตสุขภาพที่ 8 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ UDGMT (Udonthani Green Medical Town) โดยนพ.สสจ.อุดรธานี/ผอ.รพ.มะเร็งอุดรธานี/ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 รวมทั้งนำเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการวางแผนการขับเคลื่อนในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ขอบพระคุณภาพประกอบข่าวจากช่างภาพเขตสุขภาพที่ 8