นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีเปิดกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลภูหลวง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีเปิดกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลภูหลวง โดยมีนายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านส่งเสริมพัฒนา นายอภิชาติ สบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้นางสาวพรทิพย์ คล้ายชม นายอำเภอภูหลวงและแพทย์หญิงประภาพร จันทร์นาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมในที่ประชุมพร้อมนำเสนอการดำเนินงานในการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รายงานสถิติผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชในพื้นที่อำเภอภูหลวง พร้อมแนวทางการดำเนินงานในการติดตามเยี่ยมบ้านดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นเป็นการร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อสม.ในพื้นที่อำเภอภูหลวงและเข้าเยี่ยมติดตามการดำเนินงานจิตเวชชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีอุบล ณ พื้นที่อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย