แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน–วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน–วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ค่าสมัครทั้งหมดส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและผู้แทนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ณ ลานพญานาค สวนสาธารณ กุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย