โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง SMI-V จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นางอัญชลี วิจิตรปัญญา รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล พร้อมผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง SMI-V จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน และนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำเสนอนโยบายและแผนบูรณาการ ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและระบบการส่งต่อเพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ขอบพระคุณภาพประกอบข่าวจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8