พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ใช้ร่วมกับ วิธีสังเกตอาการ 5 อาการสำคัญ

พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ใช้ร่วมกับ วิธีสังเกตอาการ…5 อาการสำคัญ เพื่อการค้นหา เฝ้าระวัง สัญญาณเตือน อาการทางจิตเวชรุนแรง
.
พร้อมกันนี้หากครอบครัว คนใกล้ชิด มีอาการทางจิตที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงร่วมกันสอดส่อง ในกรณีเร่งด่วนอย่ารอช้าโปรดแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สุขภาพจิตฯ ทันที
.

ท้ายที่สุดขอความร่วมมือประชาชนผู้พบเห็น ไม่ควรไลฟสดถ่ายทอดในสถานที่เกิดเหตุ และส่งต่อภาพความรุนแรง ร่วมติดตามข่าวสารอย่างมีสติ เพื่อสังคมไทยที่สงบสุข