รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายละเอียด