รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์/ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียด