รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งพนักงานพิมพ์และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียด