แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล จัดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล จัดโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลมีความรู้ ทักษะ และปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีในการระงับเหตุอัคคีภัย และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอาน นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเมืองแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส พร้อม ทีมวิทยากรเข้าร่วม ซึ่งในภาคเช้าเป็นการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การวางแผนการอพยพหนีไฟ ในภาคบ่ายนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวซเลยราชนครินทร์พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการฝึกภาคสนามในการดับไฟจากก๊าซหุงต้ม การดับไฟโดยใช้ถังดับเพลิง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ในลิฟต์และการจำลองเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาลพร้อมปฏิบัติการแผนการอพยพผู้ป่วยและบุคลากร ณ อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์