แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมนายสมิง ศรีบุตรตา หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายภาสกร นวลจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี พร้อมนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย และหัวหน้าหน่วยราชการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อนุสรณ์สถาน พตท.1718 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย