รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายละเอียด ประกาศรับสมัคร

รายละเอียด บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

รายละเอียด ใบสมัคร