แนวทางป้องกันการฆ่าตัวตาย สามารถป้องกันได้ จากคนไกล้ชิด

แนวทางป้องกันการฆ่าตัวตาย สามารถป้องกันได้
จากบุคคลรอบข้าง ครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท คนใกล้ชิด
ชุมชม และสังคม การดูแลจิตใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ
การพูดคุยซักถาม รับฟัง ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาแก่
ผู้ที่กำลังมีปัญหาอย่างใส่ใจ คุณก็สามารถช่วยพวกเขาได้ 💞