กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวแสงเงิน เฝ้าสันเทียะ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตวิทยาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การให้คำปรึกษาเพื่อการจัดการภาวะเสพติดแก่ผู้ให้คำปรึกษาประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู” ระหว่างวันที่ 7–8 กันยายน 2566 จัดโดยศาลจังหวัดหนองบัวลำภู วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาเพื่อการจัดการภาวะเสพติดและเสริมสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนายวัชระ ธีระเจตกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหนองบัวลำภู