รมสุขภาพจิต นำโดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.09 น. กรมสุขภาพจิต นำโดยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 ยกระดับสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” (Enhancing Public health for sustainable well-being for Thais.) ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2566 โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า มลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี
.

ในครั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้มอบหมายให้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 นำโดยนางสิริพร พุทธิพรโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นำโดยนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดยแพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมประกวดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “ยกระดับสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน” ด้วยการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตในช่วงภาวะวิกฤติและการดูแลสุขภาพจิตในทุกกลุ่มวัยและได้รับรางวัลชมเชยประเภทบูธนิทรรศการ ประเภทกรมวิชาการ