ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)