ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการเอกชนซักเสื้อผ้าผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายละเอียด