นายแพทย์วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ประจำเดือน มิถุนายน 2566

วันที่ 14 กันยายน 2566 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นำโดย แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ มอบหมายให้นายแพทย์วรพงษ์ ศรีสิทธิพจน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอารีรัตน์ จันทชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดในเรือนจำจังหวัดเลยและติดตามอาการของผู้ป่วยหลังการรักษา ผ่านระบบ Telepsychiatry ประจำเดือน มิถุนายน ระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดเลย ภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งในวันนี้มีผู้รับการตรวจซึ่งเป็นผู้ต้องขังจำนวน 12 ราย เป็นผู้ต้องขังชาย 7 ราย และผู้ต้องขังหญิง 5 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์